Polityka prywatności

I. DEFINICJE

Administrator – Arkadiusz Modzelewski prowadzący nierejestrową działalność gospodarczą pod nazwą „Data Science Hacker”, adres do korespondencji: ul. Jana Kazimierza 12, 01-248 Warszawa

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP, inne identyfikatory internetowe) przetwarzane są przez Administratora: w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest za zgodą wyrażoną przez Użytkownika za pośrednictwem bannera cookie, prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający prowadzeniu statystyk i analiz dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkowników; w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw. Aktywność Użytkownika w Serwisie, jest rejestrowana w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa w Serwisie.

UMOWY ZAWIERANE W RAMACH SERWISU

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu przyjęcia, obsługi i realizacji zamówień produktu lub usługi zgodnie z Regulaminem. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) łączącej Administratora z podmiotem danych. Możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i w trakcie składania zamówienia w Serwisie. Dane użytkowników mogą być przetwarzane w celu dokonania rozliczeń rachunkowych. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Następnie dane użytkowników mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator zapewnia rozwiązania techniczne umożliwiające kontaktowanie się z nim za pomocą formularza elektronicznego. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego (w tym m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail), będą przetwarzane przez Administratora w celu identyfikacji, przesłania i obsługi zapytania przesłanego przez Użytkownika za pośrednictwem udostępnionego formularza - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji z użytkownikami i obsłudze ich zapytań. Następnie dane użytkowników mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , polegający na ochronie jego praw. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane przez Administratora do przyjęcia i obsługi zapytania Użytkownika. Niepodanie tych danych uniemożliwia obsługę zapytania. Podanie pozostałych rodzajów danych jest dobrowolne. Użytkownik może je jednak podać w celu ułatwienia kontaktu z Administratorem lub obsługi jego zapytania.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia działań marketingowych. Mogą one polegać na wysyłaniu wiadomości e-mail o ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach mogą zawierać informacje handlowe. Dane osobowe osób (w tym adres e-mail) są przetwarzane przez Administratora: w celu wysyłki informacji handlowych – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego; w celach analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającą na prowadzeniu analiz statystycznych skuteczności naszych działań marketingowych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w ulepszaniu naszej komunikacji marketingowej; w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , polegający na ochronie jego praw. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale wymagane przez Administratora w celu wysyłania informacji handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwia nam wysyłanie Użytkownikom komunikatów marketingowych.

IV. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Szczegółowy opis cookie wykorzystywanych w Serwisie dostępny jest w narzędziu służącym do zarządzania cookie (link dostępny w dolnej stopce Serwisu pod nazwą ‘Ustawienia plików cookie’).

V. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIE

Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania Twojej zgody. W Serwisie odbierana jest od Użytkownika zgoda za pośrednictwem bannera cookie. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych poniżej. Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezbędnych plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej w ramach Serwisu (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem banera cookie powinieneś zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym pliki cookie pochodzące z Serwisu. W banerze zostali wskazani dostawcy plików cookie, tj. odbiorcy danych Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem bannera cookie. Możesz wrócić do bannera poprzez kliknięcie w przycisk o nazwie „Zarządzaj cookie”, który jest dostępny na każdej podstronie Serwisu. Po wyświetleniu bannera możesz wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj cookie” Następnie powinieneś przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookie i wcisnąć przycisk „Zapisz ustawienia i zamknij”. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookie możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. PAŃSTWA PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW RODO

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych Administratora. W każdej chwili mają Państwo prawo złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, aby móc rozwiązać wszelkie problemy lub pytania.

VIII. KOMU ADMINISTRATOR MOŻE PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt:

  • contact@dshacker.com